KHỐI TETRAPOD - ẨN DỤ ĐA NGHĨA TRONG NHỮNG ĐỨA CON CỦA NỬA ĐÊM CỦA SALMAN RUSHDIE

Salman Rushdie là nhà văn Anh gốc Ấn Độ. Ông là tiểu thuyết gia xuất chúng của văn học đương đại thế giới. Giải thưởng văn học Man Booker năm 1981 cho tác phẩm Những đứa con của nửa đêm của ông (1) đã mở ra một thời kỳ rực rỡ của dòng văn học Ấn Độ viết ...

CÁI NHÌN PHƯƠNG TÂY TRONG PHÁP DU HÀNH TRÌNH NHẬT KÝ VÀ ĐI TÂY

Ngành nghiên cứu văn hóa đã ra đời vào khoảng những năm 60 của TK XX với mong muốn tìm ra mối liên hệ giữa tác phẩm với bối cảnh văn hóa, xã hội, tư tưởng hệ, quyền lực đương thời. Trong số các trường phái phê bình của nghiên cứu văn hóa, hậu thực dân ...