Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015, triển khai công tác năm 2016