Nghệ thuậtSân khấu-Biểu diễn

QUAN HỆ GIỮA HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ KHÁN GIẢ

Cập nhật: 06/01/2010

Thị hiếu thẩm mỹ là một hiện tượng xã hội lịch sử, là tiêu chuẩn chủ quan của mỗi người trong việc đánh giá cái thẩm mỹ vốn chủ yếu mang tính trực giác, cảm tính và chứa đựng trong nó sự kết hợp biện chứng những yếu tố mang tính dân tộc, giai cấp và nhân loại.