Văn hóaVăn hóa đương đại

MỘT NÉT TINH HOA CỦA ẨM THỰC HÀ THÀNH

Cập nhật: 17/05/2011

Là một quốc gia vùng nhiệt đới, Việt Nam có cơ hội thuận lợi cho phát triển nghành nông nghiệp trồng lúa nước. Trong điều kiện này, thức ăn thực vật là chủ yếu, bao gồm các loại lúa gạo, ngũ cốc, các loại rau... Với nguyên liệu như thế, con người Thăng Long - Hà Nội xưa đã có rất nhiều sáng kiến trong chế biến thức ăn, làm phong phú hơn những món ăn dân tộc và thể hiện một trình độ văn hóa ẩm thực khá cao. Món xôi làng Gạ cũng vậy, tuy bình dị nhưng vẫn mang đầy đủ phong vị ẩm thực Kinh thành.

MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA - KINH TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG Ở VIỆT NAM

Cập nhật: 17/05/2011

Từ trước đến nay, các nhà quản lý và giới khoa học ít quan tâm đến mối quan hệ văn hóa - kinh tế trong hoạt động của các bảo tàng, bởi, theo quan niệm truyền thống, bảo tàng là thiết chế văn hóa mang tính phục vụ, phi lợi nhuận, là đền thờ trang nghiêm và không phải không có lý khi yếu tố kinh tế thường mờ nhạt trong hoạt động của các bảo tàng.

HỘI ĐỒNG NIÊN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI KHUÔN MẪU VĂN HÓA Ở NÔNG THÔN

Cập nhật: 17/05/2011

Trong lịch sử, các tổ chức phi quan phương như giáp, phường, hội... là một phần cấu thành của cơ cấu tổ chức làng xã. Các tổ chức này không chỉ thể hiện các chiều cạnh quan hệ xã hội khác nhau của người nông dân mà còn là những cầu nối giữa các cá nhân với cộng đồng, là nơi truyền tải các giá trị và chuẩn mực, điều chỉnh những hành vi ứng xử của con người. Chính vì vậy, cho đến nay, việc nghiên cứu về các loại hình tổ chức này đã thu hút được sự quan tâm của các học giả trong và ngoài nước.

TÂY BẮC KÝ SỰ

Cập nhật: 07/04/2011

HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

Cập nhật: 07/04/2011

Tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc sẽ không bình thường nếu không có sự quan hệ hợp tác với thế giới bên ngoài. Mở rộng quan hệ quốc tế đã trở thành đường lối chiến lược của tất cả các quốc gia từ TK XX. Với Việt Nam, những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã và đang tạo lập được luôn có sự đóng góp to lớn của các nhân tố thời đại và quốc tế.

MỘT CUỘC GẶP GỠ DIỆU KỲ

Cập nhật: 07/04/2011

LỄ HỘI Ở HÀ NỘI - MỘT CÁI NHÌN TỔNG THỂ (phần I)

Cập nhật: 08/11/2010

Lâu nay, lễ hội ở Hà Nội đã được khai thác nhiều ở việc sưu tầm, mô tả, mà chưa nhiều nghiên cứu sâu. Trên cơ sở của số lượng lễ hội hiện nay của Hà Nội mở rộng, bài viết thử nhìn nhận ở góc nhìn tổng thể về các lễ hội ở Hà Nội.

YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

Cập nhật: 12/08/2010

Trong những năm qua, đặc biệt từ khi đổi mới, hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã bám sát và phục vụ tốt chủ trương “tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm độc lập và chủ quyền quốc gia, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.